GROND!

Een gezonde bodem zorgt uiteindelijk ook voor betere opbrengsten. Maar hoe zorg je goed voor de bodem? En hoe maak je hem klimaatbestendig? In project Betere bodem, beter boeren gaan Naturim en AgriMedia drie jaar lang op zoek naar de antwoorden op die vragen.

Wie zijn wij?

Naturim en AgriMedia werken de komende drie jaar samen aan het project Betere bodem, beter boeren. Naturim, het adviesbureau van Sander Bernaerts, geeft sinds 2014 advies over het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. AgriMedia is een agrarische uitgever uit Wageningen en vooral bekend van titels LandbouwMechanisatie, Veehouderij Techniek en Mechaman.nl.

Tijdens het project zullen cursussen, studiedagen en demonstraties georganiseerd worden. Het project wordt deels ondersteund door Provincie Flevoland en de Europese Unie.

GROND! Het e-magazine over conserverende bodembewerking

Vier keer per jaar verschijnt GROND! Het e-magazine dat diepgravend onderzoek uit binnen- en buitenland verzameld. Maar niet alleen dat. Ook prikkelende meningen, reportages van akkerbouwers die hun bodem vertroetelen, informatie over nieuwe machines die nodig zijn om de bodem in stand te houden en achtergronden over het bodemleven en groenbemesters zijn in het digitale magazine te vinden. Nieuwsgierig? Ga naar www.beterebodem.nl, schrijf u zelf in en ontvang de eerste editie van het magazine gratis in uw mailbox.

Cursus Niet Kerende Grondbewerking

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is een bedrijfssysteem waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. NKG bewijst zich in de praktijk: De bodemstructuur verbetert en het organische stofgehalte stijgt. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol.  NKG is daarmee een zinvol antwoord op de toenemende bodemdruk van mechanisatie.

De cursus gaat over het praktisch uitvoeren van NKG in akkerbouw en groenteteelt. Na de cursus weten de deelnemers wat wel en niet werkt bij NKG.

De cursusinhoud:

  • Toelichting op de basisprincipes
  • Uitvoering in de praktijk
  • Inpassen van groenbemesters
  • Er wordt een bezoek gebracht aan een NKG bedrijf

De cursus is woensdag 14 maart in Biddinghuizen. De kosten zijn € 150 (excl/ btw). Aanmelden via sander@naturim.nl

Cursusleiders zijn Sander Bernaerts (adviseur) en Harm Westers (adviseur/ NKG akkerbouwer). Er worden enkele NKG percelen bezocht op het bedrijf van Wim Stegeman (NKG akkerbouw). De inleiders hebben ruime ervaring met NKG in Nederland en adviseren over NKG op diverse grondsoorten. Voor meer informatie zie:

www.naturim.nl               06 81086041 (Sander)

Categories: Nieuws