Betere Bodem, een project van AgriMedia en Naturim, gaat tijdens Agrotechniek Holland demonstraties bodemverzorging geven. Dagelijks (van 12 tot en 15 september) vanaf 13.30 starten er 30 minuten durende demo’s.

Tijdens de demonstratie krijgt u een goed beeld van hoe u met een minimale grondbewerking en beperkte machinekosten de bodem kunt bewerken. Daarnaast is er op het demonstratieveld speciale aandacht voor bodembewerking zonder glyfosaat. Er worden machines getoond die ondiep en met voldoende overlap kunnen afsnijden.

Naturim en AgriMedia werken de komende drie jaar samen aan het project ‘Betere bodem, beter boeren’. Naturim, het advies bureau van Sander Bernaerts, geeft sinds 2014 advies over het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. AgriMedia is een agrarische uitgever uit  Wageningen en vooral bekend van de titels Landbouw Mechanisatie, Veehouderij‚Techniek en Mechaman.nl. Tijdens het project zullen cursussen, studiedagen en demonstraties georganiseerd worden. Daarnaast geven we een online magazine uit. Het‚project wordt deels ondersteund door Provincie Flevoland en de Europese Unie.

Categories: Nieuws