Melkmachinefabrikant Boumatic is hoofdsponsor van Melken voor Morgen. Het kennisevenement van de vakbladen Veehouderij Techniek, Veearts, V-focus, Elite en Veehouder en Veearts, wordt gehouden op 14 oktober.

Tijdens het evenement spreekt Theo Nieuwenhuis over goede drijfmest en een goede bodem en gaat Henry van Ittersum in op een voerstrategie waarmee melkveehouders gestaag maar probleemloos de hoeveelheid eiwit in de eerste 150 lactatiedagen kunnen terugschroeven met als doel persistente lactatiecurves. Henk Hoogeveen, hoogleraar diergezondheidsmanagement, gaat tijdens Melken voor Morgen in op de moeilijkheden rondom detectie van mastitis en de mogelijkheden om het management van mastitis en enkele andere ziekten met sensortechniek te ondersteunen. Gert Jan Monteny vertelt tijdens het evenement welke technieken en managementmaatregelen in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden om melk emissiearmer te produceren.

Naast de vier sprekers is tijdens Melken voor Morgen te zien hoe maatschap Okkema uit het Friese Boksum een Boumatic Gemini melkrobot met een dubbele box heeft ingepast in het bedrijf. Melkveehouder Menno Okkema vertelt onder meer waarom zijn bedrijf gekozen heeft voor robotmelken, welke voordelen dat heeft opgeleverd, welke uitdagingen dat met zich meebracht en hoe robotmelken gecombineerd kan worden met weidegang.

Categories: Nieuws