Melken voor Morgen, een evenement van de vakbladen Veehouderij Techniek, Veearts, V-focus, Elite en Veehouder en Veearts, vindt plaats op donderdag 14 oktober. Aan de hand van vier thema’s maken bezoekers kennis met de belangrijkste innovaties in de veehouderij. De vier sprekers zijn bekend.

Gert-Jan Monteny, Monteny Milieu Advies

Het terugbrengen van broeikasgas- en ammoniakemissies is één van de grootste vraagstukken in de melkveehouderij­­. De ammoniakemissie uit de melkveehouderij is met emissiearme vloeren al behoorlijk ver teruggedrongen. Volgens Monteny is de meeste rek eruit, maar de emissies moeten nog verder dalen als de sector het stikstofprobleem verder moet oplossen. Monteny vertelt tijdens Melken voor Morgen welke technieken en managementmaatregelen in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden om melk emissiearmer te produceren.

Henk Hogeveen, Wageningen UR

Tegenwoordig zijn er al melkveehouders die tocht en dracht aflezen in automatisch genomen melkmonsters en automatische melksystemen die het melkcelgetal per kwartier vaststellen. Stappentellers zijn geëvolueerd tot activiteitsmeters waarmee afwijkend gedrag kan worden opgemerkt en software doet al goede pogingen om te analyseren wat het afwijkende gedrag betekent voor de nabije toekomst van de koe. De wetenschap is echter nog lang niet klaar met onderzoeken. Henk Hoogeveen, hoogleraar diergezondheidsmanagement, gaat tijdens Melken voor Morgen in op de moeilijkheden rondom detectie van mastitis en de mogelijkheden om het management van mastitis en enkele andere ziekten met sensortechniek te ondersteunen.

René Jochems, Groeibalans

Drijfmest wordt tegenwoordig wel eens een ‘slechte verpakking’ van de urine en feces van koeien genoemd. Hoewel er vanuit de sector meer interesse ontstaat in andere meststromen en mest scheiden bij de bron, zijn er veel , ook recent gebouwde ligboxenstallen met kelders voor drijfmest. Wat kan een melkveehouder doen voor drijfmest met meerwaarde voor de bodem met minder verliezen door bijvoorbeeld ammoniakemissie? En hoe zie je dat wat je doet goed is voor de bodem? René Jochems spreekt tijdens ‘Melken voor Morgen’ over goede drijfmest en een goede bodem.

Henry van Ittersum, Euro Koe lDEE

Hoeveel kunstmest mag u in de toekomt nog strooien op grasland? En welke kunstmest? Een actuele vraag in de fase waarin de melkveehouderij verkeert. Voedingsadviseur Henry van Ittersum kan u niet precies vertellen wat u in de toekomst wel en niet mag aanwenden als kunstmest of krachtvoer. Hij kan wel vertellen wat u moet doen als u het gehalte ruw eiwit in het rantsoen tot 16 procent verlaagd en toch de hoge productie wil behouden. Stelschroeven zijn de voerstrategie afstemmen op het ras en lactatiecurves die niet pieken, maar persistent zijn. Ook qua eiwitbenutting is er nog veel te winnen volgens van Ittersum. Hij vindt dat veel op het bedrijf geteeld eiwit niet benut wordt. Denk daarbij aan vers gras en weidegang.

Tickets bestellen voor Melken voor Morgen kan hier.

Categories: Nieuws