AgriMedia is druk bezig met het organiseren van drie evenementen in het najaar van 2021: Melken voor Morgen (melkvee), Melken voor Morgen (Geitenhouderij) en net als in de afgelopen twee jaar Mechanisatie voor Morgen.

Melken voor Morgen is een evenement van de vakbladen Veehouderij Techniek, Elite, V-focus, Veearts en Veehouder en Veearts. Tijdens het evenement op 14 oktober 2021 beantwoorden vier sprekers vragen over de toekomst van de melkveehouderij. Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Uiergezondheid en sensordata
  • Hoogwaardige rantsoenen zonder soja
  • Kunstmest, de emissiearme stal van de toekomst
  • Kansen voor drijfmest

Voor de geitensector houden we op 4 november vervolgens een geiten-editie van Melken voor Morgen. Ook hier gaan vier sprekers in op vier onderwerpen waarbij de (nabije) toekomst van de geitenhouderij onder de loep wordt genomen.

  • Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod
  • Minder emissie uit de geitenstal
  • Sensoren helpen geit en boer
  • Natuurlijk gezonde geiten

Tot slot zullen we net als de afgelopen twee jaar weer Mechanisatie voor Morgen organiseren. Op 25 november, ook dit keer weer bij Aeres Tech in Ede. De voorbereidingen zijn in volle gang. Kijk op www.mechanisatievoormorgen.nl voor meer informatie en om het programma in de gaten te houden.

Categories: Nieuws