AgriMedia houdt op 14 oktober 2021 het evenement Melken voor Morgen. Tijdens Melken voor Morgen gaan vier sprekers in op de toekomst van de melkveehouderij.

De onderwerpen die aan bod komen zijn: Uiergezondheid en sensordata; Hoogwaardige rantsoenen zonder soja en kunstmest; De emissiearme stal van de toekomst en Kansen voor drijfmest.

Aanmelden voor Melken voor Morgen is nu al mogelijk via www.melkenvoormorgen.nl.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de vakbladen Veehouderij Techniek, Veearts, V-focus, Elite en Veehouder en Veearts.

Categories: Nieuws