Er kunnen twee vervaldata worden gekozen. Wanneer u geen keuze aangeeft dan hanteren wij de eerste variant.

1) Bij opzegging vervalt het abonnement aan het einde van de looptijd van het abonnement. De verlenging van uw abonnement is vast wanneer uw factuur in orde is gemaakt. Dit is ruim een maand voor de vervaldatum. Op de laatste factuur kunt u zien wat de vervaldatum is.

2) U kunt kiezen voor een opzegtermijn van 3 maanden. De maand waarin opgezegd wordt telt mee als eerste van de 3 maanden. U ontvangt een creditnota voor de niet ontvangen nummers onder aftrek van € 10,- administratie- en transactiekosten. Het resterende bedrag wordt aan u terugbetaald of dient verrekend te worden.

    Opzegformulier:

    * verplicht veld

    Terug naar abonneeservice