Home | Evenementen | Beter Bodem Cursus 2019

Succesvol toepassen van niet-kerende grondbewerking

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is een bedrijfssysteem waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. NKG heeft bewezen voordelen: Het zorgt voor meer bodemleven en een hoger organische stofgehalte. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. NKG is daarmee een zinvol antwoord op de toenemende bodemdruk van mechanisatie.

De meest recente cursus vond plaats op woensdag 13 februari 2019 in Biddinghuizen en ging over het praktisch uitvoeren van NKG in de akkerbouw en de groenteteelt. Na de cursus weten de deelnemers wat wel en niet werkt bij NKG. Winter 2019/2020 is er weer een cursus NGK.

Cursusinhoud

  • Toelichting op de basisprincipes
  • Praktische ervaringen met het inpassen van groenbemesters
  • Welke machines en bewerkingen werken goed
  • Er wordt een bezoek gebracht aan een NKG bedrijf
  • Leer hoe je de bodemstructuur werkelijk kan verbeteren
  • Discussie

Cursusleiders zijn Sander Bernaerts (adviseur biologische akkerbouw en groenteteelt *) en Harm Westers (adviseur/NKG-akkerbouwer). Er wordt een bezoek gebracht aan een NKG akkerbouwbedrijf. De inleiders hebben ruime ervaring met NKG in Nederland en adviseren over NKG op diverse grondsoorten.

13 februari 2019
Inschrijven is niet meer mogelijk