Home | Evenementen | Nationaal Geiten Event 2022

Vakblad Geitenhouderij houdt op zaterdag 10 september 2022 weer het Nationaal Geiten Event. Het evenement vindt plaats in de IJsselhallen in Zwolle.

Het Nationaal Geiten Event kenmerkt zich door drie hoofdonderdelen: de Expo, waar in 2018 zestig bedrijven hun producten en diensten exposeerden, het Symposium waar verschillende workshops over actuele thema’s worden gegeven en de Landelijke Geitenkeuring, waar uiteindelijk van vijf verschillende geitenrassen de Nationaal kampioenen worden gekozen en gehuldigd.

De initiatiefnemers van het Nationaal Geiten Event achten het mogelijk dit jaar het Event weer te houden. Het tweejaarlijkse Event werd in 2018 voor het laatst georganiseerd. De organisatie is gestart met de eerste voorbereidingen en denkt een Event met een vergelijkbare opzet als in 2018 neer te kunnen zetten. Toen bezochten 1.200 bezoekers de workshops, het symposium en de beurs en zij zagen 275 geiten geshowd worden. Het Nationaal Geiten Event heeft nieuws, is leerzaam en biedt een fijne dag uit.

10 September 2022
Gratis toegang