1.1 De trainingen / studiedagen / evenementen worden georganiseerd door of in opdracht van AgriMedia Wageningen. Deelname is op eigen risico. Tijdens een training, studiedag of evenement kunt u in aanraking komen met machines of werktuigen.

1.2 Betaling

Betaling geschied d.m.v. een factuur. Het betaalbewijs geldt als uw deelnamebewijs voor de training, studiedag of evenement.

Gecommuniceerde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

1.3 Afzeggen

Afzeggen kan onder de volgende voorwaarden:

– tot 2 weken van te voren, restitutie van het volledige bedrag

– tot de dag van de training, studiedag of het evenement zelf is volledige bedrag verschuldigd. U mag iemand in uw plaats sturen.

AgriMedia Wageningen behoudt zich het recht voor een training, studiedag of evenement te laten vervallen. In dit geval heeft u recht op restitutie van het volledige bedrag.

1.4 Opnames

Tijdens de training, studiedag of het evenement kunnen er opnamen worden gemaakt. Deze zijn bedoeld voor promotie- en/of redactionele doeleinden in de titels van AgriMedia Wageningen.

1.5 Abonnement Vakblad

Abonnementen, afgesloten bij het aanmelden voor een studiedag, training of evenement zullen automatisch doorlopen volgende de geldende abonnementsvoorwaarden.