Betere Bodem, een initiatief van uitgever AgriMedia, heeft op vrijdag 18 september op de Proeftuin Agro-ecologie en Technologie in Lelystad een demonstratie gegeven met werktuigen voor minimale bodembewerking.

In de demonstratie werden twee overtopfrezen getoond en twee min of meer traditionelere frezen. Een overtopfrees, waarbij de rotor tegen de rijrichting indraait, is agressiever en werkt gewasresten goed in. Naast de frezen zijn drie werktuigen gedemonstreerd die het gewas of de groenbemester oppervlakkig en over de volle breedte afsnijden en inwerken. De volgende machines zijn getoond:

  • Struik-overtopfrees
  • Celli-overtopfrees
  • Celli-biofrees
  • Geohobel-spitfrees
  • EuM vibrocat-cultivator
  • Treffler TGA-cultivator
  • Lemken – karat met de nieuwe ganzevoet
  • Evers Agro – snijrol

Vanwege de RIVM maatregelen inzake COVID-19 is de demonstratie in twee groepen gegeven. De maximale groepsgrootte was 25 bezoekers. Met een bezoekerstotaal van ruim 40 is de demonstratie goed bezocht.

Categories: Nieuws