Klantenservice

Kennis waar je beter van wordt

Welkom op de klantenservice pagina van AgriMedia. AgriMedia is een uitgeverij van vakinformatie in de agrarische- en groene sector. In deze no-nonsense sectoren bereiken we met onze vakmedia dagelijks duizenden ondernemers. Je kent ons van de vakmedia LandbouwMechanisatie, Veehouderij Techniek, Tuin en Park Techniek, Elite, Geitenhouderij, Veearts, Veehouder en Veearts en V-focus. Op deze pagina staan we beknopt stil bij onze abonnement-en betalingsvoorwaarden, auteursrechten en intellectuele eigendommen, aansprakelijkheid, privacyverklaring en contactgegevens.

Abonnement- en betalingsvoorwaarden

Abonnementen kunnen elke maand ingaan en hebben een looptijd van een jaar. Vervolgens wordt het abonnement stilzwijgend met de duur van 1 jaar verlengd. De verlenging wordt een maand voor de vervaldatum gerealiseerd. Na het eerste abonnementsjaar kun je maandelijks opzeggen. Eventueel teveel betaald abonnementsgeld wordt teruggestort. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd: dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Advertenties worden gefactureerd direct bij verschijnen van de uitgave waarin de advertentie is geplaatst. Voor alle facturen van AgriMedia geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. Na 30 dagen behoudt AgriMedia zich het recht voor rente- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij wanbetaling zal een incassokantoor de vordering overnemen, de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Auteursrechten

Auteursrechten en intellectuele eigendommen

Het auteursrecht van alle informatieproducten uitgebracht door AgriMedia, berusten bij AgriMedia BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AgriMedia. Voor toestemming, mail ons via mail@agrimedia.nl.

Aansprakelijkheid

De artikelen en publicaties van AgriMedia zijn met grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Het kan echter gebeuren dat een artikel onverhoopt niet volledig juist is. Sommige artikelen bevatten een duidelijke mening van de schrijver of van derden. Voor meningen of voor mogelijke onjuistheden aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Dat geldt ook voor eventuele gevolgen daarvan. De redactie behoudt zich het recht voor om geconstateerde onjuistheden al dan niet te rectificeren.

Veel gestelde vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen over onze abonnementen, bijvoorbeeld hoe je een abonnement kunt afsluiten, hoe je een abonnement kunt opzeggen, hoe je wijzigingen kunt aanbrengen in je abonnement, zijn te vinden op de websites van onze vakmedia. Ook vind je hier de informatie over hoe je kunt inloggen op onze websites en optimaal gebruik kunt maken van de digitale vakinformatie die wij voor je maken! De veel gestelde vragen vind je via de volgende links:

Privacy en disclaimer

Wij beloven uw gegevens netjes te beheren. Dit betekent dat wij uw NAW gegevens niet verkopen en dat wij zorgen voor een beveiligd systeem waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Uw websitebezoek wordt wel geregistreerd met Google Analytics maar niet verder gedeeld met derden. Netjes beheren betekent ook dat u uw gegevens kunt laten verwijderen indien gewenst. Op de pagina 'Privacy' vertellen wij precies welke gegevens we opslaan en verwerken en wat uw rechten zijn. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Contact
AgriMedia bv
Hesselink van Suchtelenweg 6
6703 CT Wageningen
Nederland
+31 (0)317 46 56 70
mail@agrimedia.nl

Stuur ons een bericht