Privacy

Wij beloven uw gegevens netjes te beheren. Dit betekent dat wij uw NAW gegevens niet verkopen en dat wij zorgen voor een beveiligd systeem waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Uw websitebezoek wordt wel geregistreerd met Google Analytics maar niet verder gedeeld met derden. Netjes beheren betekent ook dat u uw gegevens kunt laten verwijderen indien gewenst. In dit document vertellen wij precies welke gegevens we opslaan en verwerken en wat uw rechten zijn.

AgriMedia Wageningen

AgriMedia Wageningen, gevestigd aan Binnenhaven 1 6709 PD Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Binnenhaven 1 – 6709 PD Wageningen
Internet: www.agrimedia.nl
Telefoon: +31(0)317-465670
E-mail: mail@agrimedia.nl

Het hoofd administratie en personeelsfunctionaris is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van AgriMedia Wageningen. Zij is te bereiken via svanvelzen@agrimedia.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AgriMedia Wageningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van ingelogde websitebezoekers
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

De technische gegevens die worden bewaard worden door Google Analytics verwerkt.

AgriMedia Wageningen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienst, ras, politieke voorkeur of gezondheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via svanvelzen@agrimedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AgriMedia Wageningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of passende aanbieding
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van of met betrekking tot onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen (de vakbladen) bij u af te leveren
 • AgriMedia Wageningen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • AgriMedia Wageningen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AgriMedia Wageningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AgriMedia Wageningen) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

AgriMedia Wageningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Uw personalia, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaren wij altijd. Zo kunnen wij zien of wij eerder contact met u gehad hebben en waarom. Zodra u van ons een factuur heeft ontvangen dienen wij uw gegevens per definitie de (belasting) wettelijke termijn van 7 jaar te bewaren.
 • Digitale informatie zoals uw ip-adres wordt geregistreerd via Google analytics en maximaal 2 jaar opgeslagen. Deze tool wordt gebruikt om voor u het gebruik op onze websites zo optimaal mogelijk te laten ervaren en voor analyse van het websitegebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

AgriMedia Wageningen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo sturen wij bijvoorbeeld uw adres naar onze drukker en de het postbedrijf zodat u uw vakblad thuis op de mat ontvangt.

Wij hebben hiertoe verwerkersovereenkomsten met

 • Senefelder Misset, Doetinchem. Drukker van de vakbladen van AgriMedia Wageningen.
 • Sandd, Nieuwegein. Bezorger van uw vakblad.
 • AgriDirect, Roggel. Leverancier van agrarische gegevens ten behoeve van de benadering van mogelijke geïnteresseerden van de vakinformatie van AgriMedia Wageningen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AgriMedia Wageningen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AgriMedia Wageningen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

AgriMedia Wageningen plaatst deze cookies:

Analyserende cookies

Google Analytics (utma, utmb, utmc, utmv, utmz, _ga, _gat, _gid)Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren.Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken

Advertentiecookies

Google AdWords (NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID)Google Adwords helpt ons bij het gericht adverteren op basis van je zoekgeschiedenisDit cookie komt van Google en wordt na en wordt na 30 dagen verwijderd.Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Doubleclick (id, _drt_, __gads)Dit cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen.Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AgriMedia Wageningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar svanvelzen@agrimedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AgriMedia Wageningen stuurt nieuwsbrieven met en zonder aanbiedingen. U hebt altijd het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of aanbiedingen. Onder iedere nieuwsbrief of aanbieding vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid. AgriMedia Wageningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

Specifiek doen wij het volgende:

 • Iedere werknemer heeft een eigen inlog voor de systemen van AgriMedia Wageningen. Deze inlog is niet bekend bij anderen. Iedere werknemer heeft in principe toegang tot alle algemene informatie, dus ook uw NAW gegevens, zodat wij u zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn. Uw NAW gegevens worden versleuteld naar de drukker verzonden.
 • Formulieren op de websites van AgriMedia Wageningen worden via een beveiligde verbinding (https) verzonden.
 • De technische systemen waarin uw gegevens verwerkt worden, worden zowel fysiek als technisch beveiligd.

DPIA

AgriMedia Wageningen schat in dat zij geen DPIA, Data Protection Impact Assessment, hoeft uit te voeren omdat zij geen gegevens verwerkt met een hoog privacyrisico. Gegevens met een hoog privacyrisico zijn bijvoorbeeld geloofsovertuiging, gezondheid of uw politieke voorkeur.

Over dit document

Wij hebben geprobeerd zo helder mogelijk weer te geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u onverhoopt iets missen, iets willen aanvullen of andere opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de FG, Jacolien van den Top via jvandentop@agrimedia.nl.

Bijgewerkt op 25 mei 2018