Melken voor Morgen Geitenhouderij heeft voor veel geitenhouders gezorgd voor stof tot nadenken. Dat was de conclusie na afloop van het kennisevenement dat vakblad Geitenhouderij heeft gehouden op 4 november in De Boerinn in Kamerik.

Het is de afgelopen jaren gewoon geworden; een hybride evenement. In de zaal van de Boerinn kwamen 50 geitenhouders, voerleveranciers en geitenspecialisten samen om te luisteren naar de verhalen van vijf sprekers. Thuis keken nog eens 50 belangstellenden. Een van de sprekers was transitie-expert Harry te Riele. Te Riele schetste een beeld van de verwachte transitie van de landbouwsector, waaronder de geitenhouderij. Dat deed hij aan de hand van politieke ontwikkelingen waarbij parallellen werden getrokken met structurele veranderingen die in andere sectoren hebben plaatsgevonden.

Gerdien Kleijer hield een toespraak over het op een zo natuurlijk mogelijke manier gezond houden van geiten. Kleijer ging in op de Groene Middelen Lijst en vertelde welke natuurlijke middelen er zijn om dieren te ondersteunen in hun gezondheid. De derde spreker van de dag was Wim Govaerts. Govaerts bracht de bezoekers en thuiskijkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Bolucap project.  Binnen dat project wordt een permanente interlichamelijke bolus (een opneembare capsule) ontwikkeld die data verzamelt over de gezondheid van individuele geiten.

Will van Hoof sprak over emissies. De geitenhouderij zal net als elke andere veehouderijsector namelijk binnen enkele jaren emissies aantoonbaar moeten beperken. Van Hoof vertelde hoe de sector hier invulling aan kan geven. De overheid subsidieert oplossingen die zoveel mogelijk vervuilende stoffen tegelijk aanpakken; voor de geitenhouderij betekent dat methaan, ammoniak en geur. De dagafsluiting lag in handen van geitenhouder Mattijn Papen. Samen met zijn partner Anita Papen melkt hij in Vragender zo’n 1.000 geiten. Niet meer, want het streven van de twee geitenhouders is het runnen van een bedrijf met zo weinig mogelijk personeel. Mattijn kwam vertellen hoe hij probeert de emissies op zijn bedrijf aan te pakken. Hij werkt hiervoor samen met smid Frank van Rijn. Papen gaf een inkijkje in hun gezamenlijke creatieve proces en deelde het uiteindelijke stalsysteem met de aanwezigen met behulp van veel foto’s.

Harry te Riele
Gerdien Kleijer
Wim Govaerts
Will van Hoof
Mattijn Papen
Dagvoorzitter Wilma Wolters

Categories: Nieuws