Succesvolle editie Melken voor Morgen Geitenhouderij

Melken voor Morgen Geitenhouderij

Vakblad Geitenhouderij hield op 29 september 2022 het evenement Melken voor Morgen. Vier sprekers gaven de deelnemers een inkijk in onder meer de problematiek van emissies en gesekst sperma.

De dag werd afgetrapt door Eric van den Hengel. Met de Stichting I-VEE ondersteunt hij de innovatie bij het terugdringen van emissies van ammoniak en broeikasgassen. Verzamelen en delen van kennis staat daarbij hoog in het vaandel. I-VEE kent de problematiek, kent de regelgeving rond emissie van ammoniak en kent de rol van de geitenhouder hierin.

De tweede spreker was Dick Heederik, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde en voorzitter van het SDa-expertpanel. Hij presenteerde de eerste cijfers over het antibioticagebruik bij geiten. Die cijfers worden sinds april 2021 geregistreerd in een aangewezen database. De SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen, heeft de verbruikscijfers geanalyseerd op sectorniveau en rapporteert over het gemiddelde gebruik en de spreiding tussen bedrijven en dierenartsen.

Na de pauze was het de beurt aan Gerrit Koop, universitair docent bij de Universiteit Utrecht. Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research, toonde aan dat er voeding-gerelateerde risicofactoren bestaan voor een hoog kiemgetal op bedrijfsniveau. Koop ging in op de vraag waardoor de verschillen in kiemgetal tussen geiten en tussen bedrijven veroorzaakt worden.

Melken voor Morgen werd afgesloten door Dirk-Jan van Horssen. Van Horssen is salesmanager voor Goat Improvement Company (GIC), waar hij ook oprichter en gedeeltelijk eigenaar van is. Sinds dit jaar is er een Franse ki-organisatie die gesekst bokkensperma aanbiedt. De techniek is er, ook bokkensperma kan gesorteerd worden op sekse, maar werkt het al in de praktijk? Tijdens Melken voor Morgen werd meer bekend over praktijkproeven met gesekst sperma in Nederland. Van Horssen vertelde over zijn bevindingen.

Een verslag van Melken voor Morgen Geitenhouderij is te lezen in het oktobernummer van vakblad Geitenhouderij.

Ons nieuws
Overname Veearts door Libre Uitgeverij

Per 1 april aanstaande neemt Libre Uitgeverij de uitgave ‘Veearts’ over van AgriMedia. Deze overname versterkt de positie van Libre Uitgeverij in de markt van diergeneeskunde. ‘Veearts’ wordt sinds 2012 in controlled circulation verspreid onder landbouwhuisdierenartsen in Nederland. De overname omvat alle mediakanalen van het crossmediale merk ‘Veearts’, inclusief het vakblad dat vier keer per […]

Nieuwe competitie tijdens NGE 2024: LAMBS

Tijdens het Nationaal Geiten Event 2024 in Nijkerk vindt een nieuwe activiteit plaats: het Landelijk Melkgeiten Beoordelen door Studenten – afgekort LAMBS. Studenten van Wageningen University and Research, Universiteit Utrecht en Aeres Hogeschool Dronten zullen op zaterdag 7 september de strijd met elkaar aangaan om uit te vinden wie van hen de beste keurmeester is. […]

LandbouwMechanisatie Zomertour sluit af met groots festival: een unieke mix van kennis en muziek

Op 31 mei 2024 zal de LandbouwMechanisatie Zomertour haar unieke roadtrip eindigen in stijl, met een spectaculair festival dat bedrijven uit de hele agrarische sector samenbrengt. Wat begon als een avontuurlijke roadtrip op een trekker van Jasper Lentz en Chris Vlaanderen, eindigt in een bijzonder evenement waar akkerbouwers, loonwerkers, landbouwmechanisatiebedrijven en machinefabrikanten samenkomen. Het festival, […]