Lezer Vakblad Elite consumeert vooral vakmedia en beslist over investeringen

In de dynamische wereld van de agrarische sector staat kennis centraal, en vakbladen zijn een belangrijke drager van deze kennis. Vakblad Elite, als toonaangevende bron in de melkveesector, bereikt een unieke groep melkveehouders. In dit artikel delen we enkele bevindingen uit een recente enquête en zoomen dieper in op het lezersprofiel van Vakblad Elite.

1. Mediagebruik: voorliefde voor vakmedia

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 80% van de lezers aangeeft vooral vakmedia te consumeren. Dit geeft aan dat de lezers van Vakblad Elite een sterke voorkeur hebben voor gespecialiseerde informatiebronnen. Deze melkveehouders willen niet zomaar informatie. Ze zijn op zoek naar diepgaande, relevante content die direct van toepassing is op hun vakgebied.

2. Vakinformatie tot zich nemen: lezen als voorkeursmethode

Met 66% van de respondenten, die aangeeft vooral te willen lezen, wordt duidelijk dat het geschreven woord de favoriete manier is om vakinformatie op te nemen. Vakblad Elite-lezers zijn bereid de tijd en energie te nemen om zich te verdiepen in relevante vakinformatie. Hun passie voor het bedrijf en hun vee is dan ook groot.

3. Betrouwbare bronnen: vakbladen als onmisbaar instrument

Voor 81% van de lezers zijn vakbladen de onbetwiste nummer één bron voor het verkrijgen van vakinformatie. Dit onderstreept de cruciale rol die Vakblad Elite speelt in het leveren van hoogwaardige content aan melkveehouders in de agrarische sector. De lezers vertrouwen op Elite voor de nauwkeurige en betrouwbare vakinformatie.

4. Populaire onderwerpen: management, gezondheid en veevoer

Wat betreft de inhoud van Vakblad Elite blijkt uit de enquête dat 65% van de lezers vooral geïnteresseerd is in management. Gezondheid (62%) en veevoer (52%) volgen als populaire onderwerpen. Deze bevindingen benadrukken de behoefte van de lezers aan informatie die hen helpt bij het efficiënt beheren van hun bedrijven en het waarborgen van de gezondheid van hun vee.

5. Melkveehouders in de meerderheid

Een significante 59% van de lezers identificeert zich als melkveehouder. Deze groep vormt het kloppende hart van onze doelgroep. Naast melkveehouders wordt vakblad Elite vaak gelezen door landbouwhuisdierenartsen en erfbetreders (bijv. adviseurs).

6. Beslissende rol: investeringen en besluitvorming

Opmerkelijk is dat ruim 90% van de melkveehouders aangeeft beslissend te zijn bij investeringen op hun bedrijf. Dit wijst op een lezerspubliek dat actief betrokken is bij strategische besluitvorming en waarde hecht aan informatie die hun beslissingen ondersteunt.

7. Opleidingsniveau: hoog opgeleid

Een indrukwekkende 85% van de lezers heeft minimaal een Middelbare beroepsopleiding gevolgd, waarbij 34% minimaal een hbo-opleiding heeft afgerond. Dit benadrukt het streven naar kennis en expertise onder de lezers van Vakblad Elite.

Samengevat hecht de lezer van Elite veel waarde aan het lezen van vakinformatie via het vakblad, is het grootste deel van de lezers melkveehouder, waarvan 90%+ beslist over de investeringen op het bedrijf. 64% van de melkveehouders die heeft gerespondeerd bezit overigens 100+ koeien.

Door te begrijpen wie onze lezers zijn en wat hen drijft, kan Elite blijven voorzien in de essentiële informatie die deze melkveehouders nodig hebben in hun vakgebied.

Ons nieuws
Vakmedia belangrijk bij besluitvorming in groen sector

In de wereld van groenbeheer is het cruciaal om altijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, technieken en technologieën. De sector vereist voortdurende educatie en up-to-date informatie om succesvol te blijven. Uit recent onderzoek onder professionals in groenbeheer, uitgevoerd onder 169 lezers van het vakblad Tuin en Park Techniek, blijkt dat vakmedia […]

Lezer Vakblad Elite consumeert vooral vakmedia en beslist over investeringen

In de dynamische wereld van de agrarische sector staat kennis centraal, en vakbladen zijn een belangrijke drager van deze kennis. Vakblad Elite, als toonaangevende bron in de melkveesector, bereikt een unieke groep melkveehouders. In dit artikel delen we enkele bevindingen uit een recente enquête en zoomen dieper in op het lezersprofiel van Vakblad Elite. 1. […]

Nijkerk nieuwe locatie Nationaal Geiten Event

Het Nationaal Geiten Event heeft een nieuwe locatie gevonden in Hart van Holland, Nijkerk. De eerstvolgende editie van het Nationaal Geiten Event staat gepland op zaterdag 7 september 2024. Hart van Holland biedt volgens de organisator van het NGE, Jean-Paul Reparon van AgriMedia, tal van voordelen. “Nijkerk ligt centraal in het land en is daarom […]