Lezer Vakblad Elite consumeert vooral vakmedia en beslist over investeringen

In de dynamische wereld van de agrarische sector staat kennis centraal, en vakbladen zijn een belangrijke drager van deze kennis. Vakblad Elite, als toonaangevende bron in de melkveesector, bereikt een unieke groep melkveehouders. In dit artikel delen we enkele bevindingen uit een recente enquête en zoomen dieper in op het lezersprofiel van Vakblad Elite.

1. Mediagebruik: voorliefde voor vakmedia

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 80% van de lezers aangeeft vooral vakmedia te consumeren. Dit geeft aan dat de lezers van Vakblad Elite een sterke voorkeur hebben voor gespecialiseerde informatiebronnen. Deze melkveehouders willen niet zomaar informatie. Ze zijn op zoek naar diepgaande, relevante content die direct van toepassing is op hun vakgebied.

2. Vakinformatie tot zich nemen: lezen als voorkeursmethode

Met 66% van de respondenten, die aangeeft vooral te willen lezen, wordt duidelijk dat het geschreven woord de favoriete manier is om vakinformatie op te nemen. Vakblad Elite-lezers zijn bereid de tijd en energie te nemen om zich te verdiepen in relevante vakinformatie. Hun passie voor het bedrijf en hun vee is dan ook groot.

3. Betrouwbare bronnen: vakbladen als onmisbaar instrument

Voor 81% van de lezers zijn vakbladen de onbetwiste nummer één bron voor het verkrijgen van vakinformatie. Dit onderstreept de cruciale rol die Vakblad Elite speelt in het leveren van hoogwaardige content aan melkveehouders in de agrarische sector. De lezers vertrouwen op Elite voor de nauwkeurige en betrouwbare vakinformatie.

4. Populaire onderwerpen: management, gezondheid en veevoer

Wat betreft de inhoud van Vakblad Elite blijkt uit de enquête dat 65% van de lezers vooral geïnteresseerd is in management. Gezondheid (62%) en veevoer (52%) volgen als populaire onderwerpen. Deze bevindingen benadrukken de behoefte van de lezers aan informatie die hen helpt bij het efficiënt beheren van hun bedrijven en het waarborgen van de gezondheid van hun vee.

5. Melkveehouders in de meerderheid

Een significante 59% van de lezers identificeert zich als melkveehouder. Deze groep vormt het kloppende hart van onze doelgroep. Naast melkveehouders wordt vakblad Elite vaak gelezen door landbouwhuisdierenartsen en erfbetreders (bijv. adviseurs).

6. Beslissende rol: investeringen en besluitvorming

Opmerkelijk is dat ruim 90% van de melkveehouders aangeeft beslissend te zijn bij investeringen op hun bedrijf. Dit wijst op een lezerspubliek dat actief betrokken is bij strategische besluitvorming en waarde hecht aan informatie die hun beslissingen ondersteunt.

7. Opleidingsniveau: hoog opgeleid

Een indrukwekkende 85% van de lezers heeft minimaal een Middelbare beroepsopleiding gevolgd, waarbij 34% minimaal een hbo-opleiding heeft afgerond. Dit benadrukt het streven naar kennis en expertise onder de lezers van Vakblad Elite.

Samengevat hecht de lezer van Elite veel waarde aan het lezen van vakinformatie via het vakblad, is het grootste deel van de lezers melkveehouder, waarvan 90%+ beslist over de investeringen op het bedrijf. 64% van de melkveehouders die heeft gerespondeerd bezit overigens 100+ koeien.

Door te begrijpen wie onze lezers zijn en wat hen drijft, kan Elite blijven voorzien in de essentiële informatie die deze melkveehouders nodig hebben in hun vakgebied.

Ons nieuws
Tuin en Park Techniek organiseert tweede editie Grasmannen Live op KNVB Campus!

Na een uiterst succesvolle eerste editie organiseert Tuin en Park Techniek opnieuw de studiedag Grasmannen Live in 2024. Deze keer staat de KNVB Campus in Zeist (Ut.) op donderdag 24 oktober 2024 klaar om vakgenoten te verwelkomen voor een dag vol kennisdeling. De focus van deze editie? Klimaatbestendige sportvelden. Het veranderende Nederlandse klimaat vraagt om […]

Geiten Event breidt uit met ondernemerslunch

Het Geiten Event, een jaarlijks hoogtepunt voor de geitensector, kondigt met trots de toevoeging aan van een nieuw onderdeel: de Geiten Event Ondernemerslunch. Speciaal gericht op beroepsmatige melkgeitenhouders, biedt deze lunch een unieke gelegenheid om te netwerken, kennis te delen en te genieten van een smakelijke maaltijd te midden van collega-geitenhouders. De uitbreiding van het […]

Overname Veearts door Libre Uitgeverij

Per 1 april aanstaande neemt Libre Uitgeverij de uitgave ‘Veearts’ over van AgriMedia. Deze overname versterkt de positie van Libre Uitgeverij in de markt van diergeneeskunde. ‘Veearts’ wordt sinds 2012 in controlled circulation verspreid onder landbouwhuisdierenartsen in Nederland. De overname omvat alle mediakanalen van het crossmediale merk ‘Veearts’, inclusief het vakblad dat vier keer per […]