83% van de Veehouderij Techniek lezers beslist over investeringen in het bedrijf

In de wereld van de melkveehouderij is kennis van enorm belang. Het streven naar efficiëntie en duurzaamheid in de landbouwsector vereist een diepgaand begrip van de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. De vakmedia van Veehouderij Techniek staat hier al decennia bij stil en biedt essentiële vakinformatie voor melkveehouders.

Laten we eens dieper ingaan op het lezersprofiel van Veehouderij Techniek en de interessante inzichten die we onlangs hebben verzameld uit de bijna 200 reacties op onze enquête.

1. Mediagebruik:

80% van de lezers geeft aan vooral vakmedia te consumeren. Dit benadrukt de betrokkenheid van de lezers bij hun vakgebied. De voorkeur voor vakmedia suggereert een behoefte naar vakinformatie die direct van toepassing is in de dagelijkse praktijk.

2. Vakinformatie tot zich nemen:

Uit de enquête blijkt dat 69% van de lezers de voorkeur geeft aan het lezen van vakinformatie. Dit geeft aan dat deze doelgroep de tijd neemt om zich te verdiepen in geschreven content om hun kennis te verrijken. Het geschreven woord wordt beschouwd als een betrouwbare bron van informatie.

3. Betrouwbare bronnen

Voor 88% van de lezers zijn vakbladen de belangrijkste bron voor het verkrijgen van vakinformatie. Dit resultaat weerspiegelt het vertrouwen dat de lezers hebben in vakmedia. Het belang van gedegen onderzoek en grondige analyses wordt duidelijk benadrukt door de voorkeur voor vakbladen.

4. Populaire onderwerpen: voederwinning, melktechniek en voertechniek

Wat betreft de inhoud van Veehouderij Techniek blijkt dat 70% van de lezers vooral geïnteresseerd is in voederwinning. Melktechniek (67%) en voertechniek (58%) volgen als populaire onderwerpen. Deze cijfers weerspiegelen de interesses van de lezers en benadrukken het belang van deze aspecten in hun dagelijkse werkzaamheden.

5. Melkveehouders in de meerderheid

Een aanzienlijke 69% van de lezers geeft aan actieve melkveehouder te zijn. Deze groep staat aan de frontlinie van de veehouderij en speelt een cruciale rol in de voedselproductieketen. Hun – veelal langjarige – betrokkenheid bij Veehouderij Techniek onderstreept het belang van onze vakinformatie.

6. Beslissende rol

Opvallend is dat 83% van de lezers aangeeft beslissend te zijn bij investeringen op hun bedrijf. Dit benadrukt niet alleen de verantwoordelijkheid die deze melkveehouders dragen, maar ook hun behoefte aan gedegen informatie om weloverwogen beslissingen te nemen.

7. Opleidingsniveau

90% van onze lezers heeft minimaal een Middelbare beroepsopleiding gevolgd, waarbij 39% minimaal een hbo-opleiding heeft afgerond. Dit wijst op een hoog opgeleid publiek dat streeft naar continu professionele ontwikkeling en groei.

Samengevat hecht de lezer van Veehouderij Techniek veel waarde aan het lezen van vakinformatie via het vakblad, is het grootste deel van de lezers melkveehouder die beslist over de investeringen op het bedrijf.

Door te begrijpen wie onze lezers zijn en wat hen drijft, kan Veehouderij Techniek blijven voorzien in de essentiële informatie die deze melkveehouders nodig hebben in hun vakgebied.

Ons nieuws
Tuin en Park Techniek organiseert tweede editie Grasmannen Live op KNVB Campus!

Na een uiterst succesvolle eerste editie organiseert Tuin en Park Techniek opnieuw de studiedag Grasmannen Live in 2024. Deze keer staat de KNVB Campus in Zeist (Ut.) op donderdag 24 oktober 2024 klaar om vakgenoten te verwelkomen voor een dag vol kennisdeling. De focus van deze editie? Klimaatbestendige sportvelden. Het veranderende Nederlandse klimaat vraagt om […]

Geiten Event breidt uit met ondernemerslunch

Het Geiten Event, een jaarlijks hoogtepunt voor de geitensector, kondigt met trots de toevoeging aan van een nieuw onderdeel: de Geiten Event Ondernemerslunch. Speciaal gericht op beroepsmatige melkgeitenhouders, biedt deze lunch een unieke gelegenheid om te netwerken, kennis te delen en te genieten van een smakelijke maaltijd te midden van collega-geitenhouders. De uitbreiding van het […]

Overname Veearts door Libre Uitgeverij

Per 1 april aanstaande neemt Libre Uitgeverij de uitgave ‘Veearts’ over van AgriMedia. Deze overname versterkt de positie van Libre Uitgeverij in de markt van diergeneeskunde. ‘Veearts’ wordt sinds 2012 in controlled circulation verspreid onder landbouwhuisdierenartsen in Nederland. De overname omvat alle mediakanalen van het crossmediale merk ‘Veearts’, inclusief het vakblad dat vier keer per […]