V-focus is het vakblad voor adviseurs in de veehouderij en informeert de lezer over het wetenschappelijke praktijkonderzoek, het landbouwbeleid en toekomstige ontwikkelingen in de veehouderijsectoren. Livestock Research van Wageningen UR, Agrivaknet, VAB en dierenartsen leveren een bijdrage aan het vakblad.

Bezoek de website

Abonnement aanvragen

Advertentiegegevens bekijken